088-426 2000
Comfortabel wonen met een CV-ketel huren Oplossing voor wonen met een beperking
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Winkels Techniek. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Winkels Techniek.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door Winkels Techniek met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
Hoewel Winkels Techniek alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Winkels Techniek niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
 
Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van Winkels Techniek. Deze websites welke geen eigendom zijn van Winkels Techniek, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Winkels Techniek.

Hoewel Winkels Techniek uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Winkels Techniek worden onderhouden wordt afgewezen.
Comfortabel wonen
Werktuigbouwkundige installaties
Elektrotechniek